Giải pháp chuyển đổi tín hiệu HDMI/VGA/DVI sang lan

Giải pháp chuyển đổi HDMI/DVI/VGA qua lan là giải pháp kết hợp giữa các bộ chuyển đổi HDMI sang lan, DVI sang lan, VGA sang lan HO-LINK. Giải pháp chuyển đổi HDMI/DVI/VGA bao gồm các giải pháp như:

✓  Bộ chuyển đổi HDMI sang DVI qua lan
✓  Bộ chuyển đổi HDMI sang VGA qua lan
✓  Bộ chuyển đổi VGA sang DVI qua lan
✓  Bộ chuyển đổi VGA sang HDMI qua lan
✓  Bộ chuyển đổi DVI sang HDMI qua lan
✓  Bộ chuyển đổi DVI sang VGA qua lan

Các sản phẩm thuộc giải pháp chuyển đổi có thể thay đổi mã hàng tùy theo từng thời điểm cụ thể. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn.

Thiên Tân Telecom - Giải pháp viễn thông chuyên nghiệp