Bộ chia quang, optical splitter

Bộ chia quang, optical splitter

Bộ chia quang hay còn gọi là optical splitter là sản phẩm quan trọng trong mạng quang thụ động. Các bộ chia quang giúp người dùng truyền tín hiệu từ 1 đường quang trung tâm ra nhiều nhánh khác nhau trong cùng 1 hệ thống.

Hiện nay có các bộ chia quang như:

  • Bộ chia quang 1 ra 2
  • Bộ chia quang 1 ra 4
  • Bộ chia quang 1 ra 8
  • Bộ chia quang 1 ra 16
  • Bộ chia quang 1 ra 32

Thiên Tân Telecom - Giải pháp viễn thông chuyên nghiệp