Bộ chuyển đổi DVI sang quang

Bộ chuyển đổi DVI sang quang

Bộ chuyển đổi DVI sang quang HO-LINK hỗ trợ kéo dài tín hiệu DVI qua cáp quang khoảng cách tối đa 20km.