Converter quang NETLINK

 1. Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 8 Cổng LAN HTB-3100/HL-SF1008D

  Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 8 Cổng LAN HTB-3100/HL-SF1008D

  Rating:
  100%
  (8)
  Special Price ₫2,350,000 Regular Price ₫2,450,000
 2. Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 4 Cổng LAN HTB-3100/HL-SF1004D

  Bộ chuyển đổi quang điện Netlink 1 ra 4 Cổng LAN HTB-3100/HL-SF1004D

  Rating:
  98%
  (9)
  Special Price ₫1,350,000 Regular Price ₫1,450,000
 3. Thiết bị chuyển đổi quang điện 1 sợi HTB-3100A -25KM

  Thiết bị chuyển đổi quang điện 1 sợi HTB-3100A -25KM

  Rating:
  100%
  (6)
  Special Price ₫450,000 Regular Price ₫500,000
 4. Bộ chuyển đổi quang điện NETLINK HTB-1100S-25KM

  Bộ chuyển đổi quang điện NETLINK HTB-1100S-25KM

  Rating:
  98%
  (9)
  Special Price ₫450,000 Regular Price ₫550,000
 5. Netlink HTB-GS-03

  Bộ chuyển đổi quang điện 2 sợi Gigabit NETLINK HTB-GS-03 10/100/1000Mb

  Rating:
  97%
  (7)
  Special Price ₫650,000 Regular Price ₫750,000
 6. Bộ chuyển đổi quang điện 1000 Mbps NETLINK HTB-4100AB

  Bộ chuyển đổi quang điện 1000 Mbps NETLINK HTB-4100AB

  Rating:
  100%
  (2)
  Special Price ₫1,650,000 Regular Price ₫1,750,000
 7. Converter Netlink HTB-4100AB Single-mode 20 km loại 1 sợi quang 10/100/1000Mb/s

  Converter Netlink HTB-4100AB Single-mode 20 km loại 1 sợi quang 10/100/1000Mb/s

  Rating:
  100%
  (9)
  Special Price ₫1,650,000 Regular Price ₫1,750,000