Card ghi âm điện thoại

  • Cung cấp card ghi âm điện thoại Tanssonic, Zibosoft..,
  • Cho phép ghi âm từ 2 line điện thoại đến tối đa 256 line điện thoại đồng thời,
  • Phần mềm cho phép kết nối với Vtiger (CRM),
  • Kết nối với các hệ cơ sở dữ liêu khách hàng như hệ thống 113, 114, 115, 119...,
  • Cung cấp SDK cho bên thứ 3 kết nối phát triển phần mềm quản lý dựa theo số điện thoại gọi đến.