Card ghi âm Tansonic

  • Card ghi âm điện thoại Tansonic loại 2 line, 4 line, 8 line, 16 line, E1, card ghi âm có voicemail
  • Miễn phí phần mềm tiếng việt kèm theo
  • Miễn phí phần mềm quản trị dữ liệu khách hàng
  • Quản lý cuộc gọi đi, gọi đến và gọi nhỡ, thống kê báo cáo chi tiết các cuộc gọi
  • Quản lý các file ghi âm linh hoạt từ bất kỳ máy tính nào, thiết lập quản lý file ghi âm tập chung tại máy chủ host
  • Nghe file ghi âm từ máy tính bất kỳ
  • Kết nối miễn phí với phần mềm quản trị khách hàng Vtiger (CRM)
  • Cung cấp SDK (API) cho bên thứ 3 phát triển phần mềm riêng
  • Bảo hành 18 tháng